Home Databanken VTB

Steenbrink, Karel. Nieuwe moslims in Nederlandse steden. In: Ons erfdeel: 42:4 (1999) 534-542

De verhouding tussen de islam en de moderne Nederlandse stad: godsdienst kan een overlevingsstrategie bieden om de oude cultuur in stand te houden; intensiever belevenis van de islam kan een bijdrage leveren tot persoonlijk welbehagen in de moderne stad

signatuur
O 055

trefwoorden
kerkgenootschap, islam(Nederland)
verzuiling
etniciteit

auteur
Steenbrink, Karel