Home Databanken VTB

Mutsaers, Lutgard. Volendam sound. Wereldmuziek uit een dorp aan de zee. In: Ons erfdeel: 42:4 (1999) 512-524

de aard van de (typisch) Volendamse popmuziek, de achtergronden, de context

signatuur
O 055

trefwoorden
muziek(Nederland, Noord-Holland, Volendam)
popmuziek
lied
identiteit

auteur
Mutsaers, Lutgard