Home Databanken VTB

Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Facsimile uitgave van: Leiden : Brill, 1899. Utrecht : Hes, 1971. 218 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 16e
Veelderhande

trefwoorden
lied(1500-1600, Nederland)