Home Databanken VTB

De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen. Red. Remieg Aerts, Henk te Velde. Kampen : Kok Agora, 1998. 304 p.
ISBN 90-391-0745-9


signatuur
3900
XII.4
Stijl

trefwoorden
burgerij(Nederland)
huishouding
huis inrichting