Home Databanken VTB

Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen,1898-1998. [Kernred. Dolly Verhoeven ... et al.]
Uitg. t.g.v. de tentoonstellingen 'Kijk op dracht' in het Nederlands Openluchtmuseum en 'Een volk presenteert zich' in het Historisch Museum Apeldoorn, 1998. [Nijmegen] : SUN, 1998. 207 p.
ISBN 90-6168-647-4

signatuur
3955
3.1.1 c
Kleder

trefwoorden
aandenken(Nederland)
uniform
reclame
iconografie
museum