Home Databanken VTB

Schuurman, Anton. Evolutie en involutie. De ontwikkeling van de materiële cultuur op het Nederlandse platteland in de negentiende eeuw. in: Op lange termijn. Verklaringen van trends in de geschiedenis van samenlevingen. Red. Henk Flap en Marco H.D. van Leeuwen. 17-36. Hilversum : Verloren, 1994. 183 p.
ISBN 90-6550-396-X

Gebaseerd op proefschrift: naast de feitelijke ontwikkeling van de materiële cultuur met name de veranderingsmechanismen die deze ontwikkeling veroorzaken

signatuur
3900
XIII
Op

trefwoorden
materiële cultuur(1800-1900, Nederland)
boedelinventaris
consument
verandering

auteur
Schuurman, Anton