Home Databanken VTB

Een stille leerschool van deugd en goede zeden. Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw. Red. Anton van de Sande, Joost Rosendaal. Hilversum : Verloren, 1995. 185 p.
ISBN 90-6550-510-5

Voordrachten gehouden tijdens het colloquium 'Vrijmetselarij in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. politiek en cultuur', K.U.N., 1992

signatuur
3920
5.1c
Stille

trefwoorden
vrijmetselarij(Nederland)
vrouw
genootschap
protestant
katholiek