Home Databanken VTB

Dibbits, Hester, Theo Meder. Kasbah in de Kanaalstraat. Beeldvorming in en rond een multi-ethnische stadswijk: een verkenning. In: Volkskundig bulletin: 25:1 (1999) 39-70

Inventarisatie, op basis van literatuur en veldwerkgegevens, van de processen van etnische culturalisering en esthetisering, met aandacht voor de beeldvorming in en rond de wijk, de rol van de verschillende partijen, de verhouding van de beeldvorming tot de dagelijkse gang van zaken

signatuur
V 271

trefwoorden
multicultureel(Nederland, Utrecht, Utrecht)
etniciteit
feest
immigrant

auteur
Dibbits, Hester, Theo Meder