Home Databanken VTB

Dibbits, Hester, Gerard Rooijakkers. Materiele cultuur tussen zee en vasteland. De diffusie en receptie van asiatica in de Republiek. in: De republiek tussen zee en vasteland . Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580 - 1800. Red. Karel Davids ... [et al.] 123-148. Leuven : Garant, 1995. 303 p.
ISBN 90-5350-344-7

De invloeden van het Verre Oosten op aspekten van de materiƫle cultuur, m.n. porselein, aardewerk en kleding, de introduktie en spreiding bij verschillende sociale groepen aan de hand van boedelbeschrijvingen

signatuur
3900
XIII.3 c
Republiek

trefwoorden
materiele cultuur(Nederland)
huisraad
kleding
boedelinventaris
innovatie

auteur
Dibbits, Hester, Gerard Rooijakkers