Home Databanken VTB

Knottnerus, Otto. Angst voor de zee. Veranderende culturele patronen langs de Nederlandse en Duitse waddenkust (1500-1800). in: De republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580 - 1800. Red. Karel Davids ... [et al.] 57-81. Leuven : Garant, 1995. 303 p.
ISBN 90-5350-344-7

De houding van bewoners van het Nederlands-Duitse waddengebied ten aanzien van de zee en de daarmee verbonden gevaren

signatuur
3900
XIII.3 c
Republiek

trefwoorden
angst(Nederland)
mentaliteit
zee
volksverhaal

auteur
Knottnerus, Otto