Home Databanken VTB

Poelstra, Jantje. Luiden van een andere beweging. Huishoudelijke arbeid in Nederland (1840-1920)
Proefschrift Universiteit van Amsterdam. [Amsterdam] : Het Spinhuis, 1996. xi, 408 p.
ISBN 90-5589-064-2

Geschiedenis van de arbeidsverhouding in de huishouding, als spiegel van de wereld. Beeld van hoe de burgerij de verhouding tot de arbeidende klasse zag, de gedachten van de werkgeefsters over de huishouding en de dienstboden, de gedachten over de arbeidsdeling naar sekse

signatuur
3900
XII.4.6
Poelstra

trefwoorden
dienstbode(Nederland)
dienstpersoneel
huishouding

auteur
Poelstra, Jantje