Home Databanken VTB

Westers, Oscar. Van uitspatting naar uitspanning? Veredeling van volksvermaken in Vlaardingen, 1904-1932. In: Holland: 31:1 (1999) 19-46

De rol van overheid, verenigingsleven en commercie in het volksvermaak na 1900; de ontwikkeling van 19e eeuwse idealen over volksveredeling t.a.v. vrijetijdsbesteding; de nieuwe groepen 'volksveredelaars' en hun invulling van de 19e eeuwse idealen over volksveredeling ; de rol van de discussie over de kermis; de invloed van de verzuiling

signatuur
H 100

trefwoorden
vermaak(Nederland, Zuid-Holland, Vlaardingen)
civilisatie
veredeling
kermis
oranjefeest
vereniging

auteur
Westers, Oscar