Home Databanken VTB

Strengers-Olde Kalter, K.M.P. . Boeken in Bossche boedels. De belangstelling voor lectuur in de achttiende eeuw. In: Noordbrabants historisch jaarboek: 15 (1998) 143-179

In beeld brengen van de ontwikkelingen in de leesconsumptie door vergelijking van de belangstelling voor lectuur in het begin van de 18e eeuw met de interesse aan het einde van de 18e eeuw

signatuur
N 286

trefwoorden
lezen(Nederland, Noord-Brabant, Den Bosch)
boedelinventaris

auteur
Strengers-Olde Kalter, K.M.P.