Home Databanken VTB

Nispen, C.A.I.L. van. Volkse en Roomse gebruiken rond ziekte, overlijden en begrafenis in Hoeven en Bosschenhoofd. In: Jaarboek heemkundekring De Honderd Hoeven: 15 (1999) 83-125

Nabuurschap, bedienen, aanzeggen, leggen van strowis, doodskleding, dodenwake, bidprentjes, rouw en rouwkleding, begrafenis, maaltijd, dood en begrafenis kinderen

signatuur
J 120

trefwoorden
dood(Nederland, Noord-Brabant)
maaltijd
begrafenis
nabuurschap
aanzeggen
doodskleed

auteur
Nispen, C.A.I.L. van