Home Databanken VTB

Coppens, Harry. D'n Blom vertelt. In: Rosmalla: 9:2 (1999) 27-39

Herinneringen aan leven: kleding als kind, gang van zaken op boerenbedrijf, vrije tijd, vrijen, huwelijk, verjaardag, geboorte en doop, dood, kruisteken, afweer tegen onweer, huisslacht

signatuur
R 045

trefwoorden
doop(Nederland, Noord-Brabant, Rosmalen) (p.37-38)
kerkgang, eerste
dood (38)
kruisteken (38)
onweer
afweer

auteur
Coppens, Harry