Home Databanken VTB

Volkers, Jac. Volksoverleveringen en gebruiken in Overijssel. In: Oud Bathmen: 3:2 (1983) 17-20

Nabuurschap, afleggen, aanzeggen, waken, de begrafenis, kleding

signatuur
B 021

trefwoorden
dood(Nederland, Overijssel, Bathmen)
begrafenis
nabuurschap

auteur
Volkers, Jac