Home Databanken VTB

Kool, Margaretha Johanna Helena. Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen = The art of number. A study of Dutch arithmetic books of the fifteenth and sixteenth centuries, with a glossary of arithmetical terms
Proefschrift Universiteit Utrecht. Hilversum : Verloren, 1999. 404 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
1.7.4
Kool

trefwoorden
onderwijs(Nederland)
rekenen
wiskunde

auteur
Kool, Margaretha Johanna Helena