Home Databanken VTB

Rupp, Jan C.C. . Van oude en nieuwe universiteiten. De verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995. Den Haag : Sdu, 1997. xvi, 462 p.
ISBN 90-12-08506-3

signatuur
3920
1.7.2
Rupp

trefwoorden
onderwijs(Nederland)
wetenschap
universiteit

auteur
Rupp, Jan C.C.