Home Databanken VTB

Romme, Tiny. Charivari in het oostelijk deel van Noord-Brabant 1750-1850. Een historisch onderzoek naar 'in de ploeg spannen', 'tafelen', 'beerjagen' en andere symbolische actievormen
Doctoraalscriptie vakgroep Nieuwe Geschiedenis vóór 1870, Katholieke Universiteit Nijmegen. Oss : [s.n.], 1987. 241 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3930
2 c10
Romme

trefwoorden
charivari(Nederland, Noord-Brabant)
ketelmuziek
beerjagen
tafelen
verbod

auteur
Romme, Tiny