Home Databanken VTB

Mooij, Charles Cornelis Maria de. Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op
Zoom, 1577-1795. Hilversum : Verloren, 1998. 704 p.
ISBN 90-6550-579-2

Beschrijving en analyse van de reformatie en dekatholisering, de herleving van het katholicisme.
O.m. aandacht voor het godsdienstig leven, verboden tav vermaak en feesten (kalenderfeesten); volksgeloof; devotionele praktijk (o.m. bedevaarten)

signatuur
3920
2 c10
Mooij

trefwoorden
kerkgenootschap katholiek(Nederland, Noord-Brabant, Bergen op Zoom)
kerkgenootschap protestant
vermaak (364-373)
feest (373-386)
volksgeloof (386-391)
zondagsheiliging (352-364)

auteur
Mooij, Charles Cornelis Maria de