Home Databanken VTB

Potgieter, E.J. Een bundel liederen en gedichten. Bijeen verz. door Joh. C. Zimmerman. 4e dr.
Titel op omslag en rug: Liederen en gedichten.
Oorspr. dr. 1881. Haarlem : Tjeenk Willink, 1893. VIII, 246 p.

signatuur
3978
1 c 19e
Potgieter

trefwoorden
lied(Nederland)

auteur
Potgieter, E.J.