Home Databanken VTB

Beversluis, Martien. Liederen van den arbeid. 2e dr.. Amsterdam : De Arbeiderspers, 1930. 64 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
7.1 c 20e
Beversluis

trefwoorden
lied(Nederland)

auteur
Beversluis, Martien