Home Databanken VTB

Haan, Jacob Israel de. Mijn belijdend lied. 31 gedichten. Amsterdam : Putman, 1999. 128 p.
ISBN 90-80480-21-5

signatuur
3978
1 c 20e
Haan

trefwoorden
gedicht(Nederland)

auteur
Haan, Jacob Israel de