Home Databanken VTB

Vries, Jan de. Het verhaal van Groningen. Groningen : REGIO-PRojekt, 1999. 263 p.
ISBN 905028096x

Geschiedenis van de provincie Groningen: archeologie, politiek, economie, cultuur, wetenschap en onderwijs.
Het hoofdstuk cultuur bevat informatie over volksverhalen en gebruiken. Ontleend aan de bekende literatuur (zie literatuuropgave)

signatuur
9309
c1 alg
Vries

trefwoorden
vermaak(Nederland, Groningen) (191-193)
kermis (193)
geboorte (186-189)
huwelijk
dood
feest

auteur
Vries, Jan de