Home Databanken VTB

Meder, Theo, Eric Venbrux. Van bescherm-engel tot beton-meubel. Over bekendheid en geografische spreiding van enkele 'hedendaagse sagen' in Nederland en Vlaanderen. In: Volkskunde: 100:1 (1999) 73-95

Analyse van de antwoorden op de Volkskundevragenlijst nr. 66 van het Meertens Instituut geeft aan dat de kloof tussen (stadssage) en (traditionele sage) zowel wat betreft de geografische verspreiding als de spreiding over de leeftijden betrekkelijk is

signatuur
V 260

trefwoorden
moderne sage(Nederland)
vragenlijst
volksverhaal

auteur
Meder, Theo, Eric Venbrux