Home Databanken VTB

Tien Friezen over armoede en zedenbederf. De bronnen van J.H. BeuckerAndreae's Rapport betreffende een onderzoek naar den zedelijken en materiƫlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande en van de middelen om dien zooveel mogelijk te verbeteren. Red. Goffe Jensma


. Ljouwert : Fryske Akademy, 1998 . 84 p.
ISBN 90-6171-855-4

signatuur
3900
XIII.4 c2
Tien

trefwoorden
arbeider(Nederland, Friesland)
armoede