Home Databanken VTB

Jensma, Goffe. Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende eeuw. Ljouwert/Leeuwarden : Fryske Akademy, 1998. 311 p.
ISBN 90-6171-852-X

Oorsprong van het hedendaagse beeld van Friesland.

signatuur
3905
X c2
Jensma

trefwoorden
geschiedenis(Nederland, Friesland)
identiteit
stereotype
burgerij
beschavingsoffensief
elite

auteur
Jensma, Goffe