Home Databanken VTB

Collem, A. van. Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen. Bussum : Van Dishoeck, 1918. 94 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.2 c 20e
Collem

trefwoorden
lied(Nederland)

auteur
Collem, A. van