Home Databanken VTB

Clercq, René de. De noodhoorn. Vaderlandsche liederen. 4e zeer verm. dr.. [Utrecht] : [Dietsche Stemmen], [1916]. 160 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c14 20e
De Clercq

trefwoorden
lied(België)
nationalisme

auteur
Clercq, René de