Home Databanken VTB

Suster Bertken. Twee bij Jan Seversz in Leiden verschenen boekjes
('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 227 G 46) in facsimile uitgegeven. Inleiding door A.M.J. van Buuren
Fotomech. herdr. van "Een boecxken gemaket van Suster Bertken die ..."
(Leiden, Jan Seversz, ca.1518) en "Suster Bertkens Boeck tractierende van
desen puncten ..." (Leiden, Jan Seversz, 1518). Utrecht : UTI, 1989. 37, [130] p.
ISBN 90-9003040-9

signatuur
3978
5 c 2 ME
Bertken

trefwoorden
Suster Bertken(Nederland)
kluizenaar
geestelijk lied