Home Databanken VTB

Heemskerck, Johan van. Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische arcadia. Uitg. door P.E.L. Verkuyl
Fotomechanische herdr. van de uitg. Amsterdam, 1637. Deventer : Sub Rosa, 1982. x, 254 p.
ISBN 90-70591-02-2

signatuur
3978
1c 17e
Heemskerck

trefwoorden
lied(Nederland)

auteur
Heemskerck, Johan van