Home Databanken VTB

Veltkamp, Ger. Leven en werken van bakkers in Hattem. Deel 1. Over pioniers, Hattemer botjes en de verzuiling. In: Heemkunde Hattem: nr. 78 (maart 1999) 9-16

signatuur
H 044

trefwoorden
bakker(Nederland, Gelderland, Hattem)
brood
gebak

auteur
Veltkamp, Ger