Home Databanken VTB

Pot, Tj. Wetenswaardigheden) uit oude maandbladen van (Oud-Utrecht). In: Maandblad Oud Utrecht: 71:2 (1998) 44-51

N.a.v. een rapport uit 1854 nog in 1926 stelling dat kermissen nadelig waren voor de volksgezondheid.
Verbodsbepalingen uit de 17e eeuw t.a.v. het St. Nicolaasfeest, o.m. het stellen van kramen of tafelen

signatuur
M 040

trefwoorden
kermis(1854, Nederland, Utrecht, Utrecht) (p. 44-45)
Sinterklaas(1623-) (46-47)
verbod

auteur
Pot, Tj.