Home Databanken VTB

Blijde stemmen. Liederenbundel voor vereenigingen en huisgezin. Supplement : kamp-, natuur-, en wandelliederen . [uitg. door de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes]. Utrecht : Bureau van de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes, 1933. 64 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
8.2 c 20e
Blijde

trefwoorden
lied(Nederland)