Home Databanken VTB

Strien, C.D. van. Buitenlandse toeristen over Friesland, 1600-1850. in : Negen eeuwen Friesland - Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding. Red. Ph.H. Breuker, A. Janse. 173-183. Ljouwert/Leeuwarden enz. : Fryske Akademy enz, 1997. 320 p.
ISBN 90-6011-995-9

signatuur
3905
2.1
Negen

trefwoorden
beeldvorming(Nederland, Friesland)
toerisme
stereotype
voeding
vermaak
kleding

auteur
Strien, C.D. van