Home Databanken VTB

Voskuil, J.J. Het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, of: op de klank van de midwinterhoorn de eeuwigheid in. In: Volkskundig bulletin: 7:1 (1981) 1-50

signatuur
V 271

trefwoorden
kerstblazen(Nederland, Overijssel)
Ven, D.J. van der
regionalisme
Hermans, H.J.M.

auteur
Voskuil, J.J.