Home Databanken VTB

. Negen eeuwen Friesland-Holland . Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding. Red. Ph.H. Breuker en A. Janse.. Ljouwert/Leeuwarden [etc.] : Fryske Akademy [etc.], 1997. 320 p.
ISBN 90-6011-995-9

De geschiedenis van de tweeslachtige relatie, m.n. de wederzijdse beeldvorming.

signatuur
3905
2.1
Negen

trefwoorden
beeldvorming(Nederland, Friesland)
stereotype

auteur