Home Databanken VTB

Dort-van Deursen, A.van. Het Driekoningenfeest in vroeger jaren .... In: Teterings erfdeel: 8:28 (1998) 30-32

Hoofdzakelijk ontleend aan bekende literatuur. geen eigen informAtie.

signatuur
T 002

trefwoorden
driekoningen(Nederland, Noord-Brabant)

auteur
Dort-van Deursen, A.van