Home Databanken VTB

Haks, Donald. Een wereldbeeld uit de 'middelmaetigen stant' De aantekeningen van Lodewijck van der Saan, 1695-1699. In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis: 24:2 (1998)113-137

Opvattingen en waardeoordelen over de leefgemenschappen (o.a. het huwelijk) en de sociale opbouw van de samenleving; geloof, gedragsregels en gedrag

signatuur
T 187

trefwoorden
dagboek(Nederland)
eer
huwelijk
geloof
vermaak

auteur
Haks, Donald