Home Databanken VTB

Blanker, Peter. Breng mij naar Rotterdam terug. Een eeuw liedjes over de Maasstad en haar
inwoners . Een bloemlezing
+ 2 CD. Rotterdam : Donner Boeken enz, 1998. 131 p.
ISBN 90-5255-079-4

signatuur
3978
11.1 c8 20e
Blanker

trefwoorden
lied(Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam)

auteur
Blanker, Peter