Home Databanken VTB

Mont, P. Iets over Sint Maarten, Sinter-Greef en Sint Nicolaas. In: Volkskunde: 4 (1891) 24-32

St. Nicolaas van Tolentijn (10 september) en van Myra of Bari (6 september); kinderfeest en stad- en kerknamen komen van de laatstse al is er verwarring; St. Nicolaas van Myra stierf in 362 (niet in 342) en was reeds in 430 patroonheilige. Citaat uit Lex Long (Reformatie der stad Amsterdam) over de vieravond in de huisgezinnen; St.Nicolaasmarkt in Amsterdam tot na 1850 ondanks verzet van de kerkoverheid; trekken van de legende van Sint Nicolaas in de kinderliedjes en van het germaanse geloof in Wodan in het Sint Nicolaasfeest ...

signatuur
V 260

trefwoorden
Sinterklaas
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Sint Greef

auteur
Mont, P.