Home Databanken VTB

Pampasenoptocht. In: Ons erfdeel: 13:2 (1998) 1

Voor het eerst sinds jaren werd weer een palmpasenoptocht gehouden in het dorp Gieten. In Gieterveen bestond deze traditie nog. In Gieten werd het initiatief om de optocht weer te houden genomen door de Jeugdraad van de gezamenlijke kerken en de Historische Vereniging. Opkomst 50 kinderen. Verkiezing van de mooiste haan. Onder begeleiding van een draaiorgel een rondje door het centrum.

signatuur
O 027

trefwoorden
palmpasen(Nederland, Drente, Gieten)
palmpaas