Home Databanken VTB

Jong, J.C.M. de. Volkse vroomheid op de Kapelberg. Bij het honderdjarig bestaan van de kapel op de Kapelberg in Roosendaal. In: Jaarboek oudheidkundige kring De Ghulden Roos: 57 (1997) 20-35

Oorsprong, ontwikkeling; literatuuropgave

signatuur
J 291

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Noord-Brabant, Roosendaal)
Maria
koorts
O.L.V.

auteur
Jong, J.C.M. de