Home Databanken VTB

Landman, Ed. Van gasthuus tot ziekenhuis. Een lexicologische studie vanuit cognitief-semantisch perspectief naar een model voor een elektronisch historisch monolinguaal lexicon. Utrecht : LEd, 1997. 351 p.
ISBN 90 5434 062 2

O.m. historische en hedendaagse aspekten van zieken- en armenzorg

signatuur
4
A
Landman

trefwoorden
gezondheidszorg(Nederland)
armenzorg

auteur
Landman, Ed