Home Databanken VTB

Poorter, Pieter. Blokzieluggers schippers. Met een inleiding over het Blokzijls en een verklarende woordenlijst door Jan Nijen Twilhaar en Harrie Scholtmeijer. Kampen : IJsselakademie, 1989. 63 p.
ISBN 90 6697 046 4

signatuur
4
Nd c4
Poorter

trefwoorden
schipper(Nederland, Overijssel, Blokzijl)
voeding (33-34, 47-48, 51-52)
anecdote (41)
kleding (41-42)
volksverhaal

auteur
Poorter, Pieter