Home Databanken VTB

Autodidaxies, XVIe-XIXe siècles . Red. Willem Frijhoff. Paris : Institut National de Recherche Pédagogique, 1996. 175 p.
ISBN 2734205254

signatuur
3920
1.7
Auto

trefwoorden
onderwijs(Frankrijk)