Home Databanken VTB

Duffhues, T. Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin, 1896-1996. Nijmegen : Valkhof Pers, 1996. 423 p.
ISBN 90-5625-008-6

bevat geen informatie over de volkskundige canon. Aantal afbeeldingen van boerderijen, kleding, werkzaamheden in de landbouw, aktiviteiten van de boerenbond

signatuur
3962
V.2 c 10
Duffhues

trefwoorden
landbouw(1896-1996, Nederland, Noord-Brabant)
lboerenorganisatie
landbouwonderwijs
huishoudonderwijs
boerenhuis
huishouden

auteur
Duffhues, T.