Home Databanken VTB

Bogaers, Llewellyn. Geleund over de onderdeur. Doorkijkjes in het Utrechtse buurtleven van de vroege Middeleeuwen. In: Bijdragen mededeelingen historisch genootschap: 112:3 (1997) 336-363

Historiografisch en theoretisch overzicht; schets van de middeleeuwse situatie; de gang van zaken in een welvarende wijk

signatuur
B 373

trefwoorden
buurtleven(c.1100-c.1650, Nederland, Utrecht, Utrecht)

auteur
Bogaers, Llewellyn