Home Databanken VTB

Kooi, Jurjen van der. Lue hebben 't mie verteld. Harm Tiesing en zijn betekenis voor de volkskunde. in: Harm Tiesing-nummer. In: Driemaandelijksche bladen: 49:1-2 (1997) 9-42

De waarde van het werk van Tiesing voor de volkskunde: het inzicht geven in historische, geografische en sociale diversiteit van cultuur. Van der Kooi wil dit laten zien aan de hand van een aantal voorbeelden uit de orale literatuur, toegespitst op het volksverhaal en het bijgeloof

signatuur
D 050

trefwoorden
Tiesing, Harm(Nederland, Drente)
volkscultuur
volkskunde
volksverhaal
lectuur
volksgeloof

auteur
Kooi, Jurjen van der