Home Databanken VTB

Meischke, R., H.J. Zantkuijl en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Dl. 3: Zeeland en Zuid-Holland. Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 1997. 448 p.
ISBN 90-400-9944-8

signatuur
3945
1c
Meischke

trefwoorden
huis(Nederland, Zuid-Holland)

auteur
Meischke, R., H.J. Zantkuijl en P.T.E.E. Rosenberg